Harley-Davidson® POZNAŃ
Ul. Św. Michała 62, 61-005 Poznań
Facebook Privacy Policy

Facebook Privacy Policy


 

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma V-Force Sp. Z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 62, 61-005 Poznań. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: (61) 877-50-70 oraz poczty e-mail:salon@vforce.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową www.v-force.pl Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu email: cezary.sadowski@rodo.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. 

2. Sprzedaż motocykli, usług i akcesoriów w z tym powiązanych. 

3. Serwisowanie motocykli. 

4. Reklamowanie i promowanie sprzedawanych produktów i usług drogą elektroniczna jak i poprzez udział w różnego rodzaju imprezach. 

5. Organizowanie konkursów z nagrodami. 

6. Organizowanie jazd testowych. 

7. Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie firmy (monitoring wizyjny). 

8. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych (art. 6. ust. 1 lit. a RODO), nawiązanie umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO), kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu osobowego) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie informacji na swój temat jest dobrowolne, ale koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy. Odbiorcami danych osobowych są:

1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.

2.Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń.

3. Autoryzowani partnerzy firmy Harley-Davidson, zarówno krajowi jak i zagraniczni, w tym centrala w USA.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych (jeśli prawo nie stanowi inaczej), a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego- aktualny adres Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Dane osobowe osób składających zamówienie są przetwarzane poza obszarem EOG- przekazujemy je do identyfikacji składanych zamówień (imię i nazwisko, dane kontaktowe) do naszej centrali w USA - H-D U.S.A., LLC. W innych przypadkach Państwa dane nie będą przetwarzane poza obszar EOG.